Vena Purezza

Vena Purezza 4×8 Honed Straight Edge on the shower walls
Vena Purezza 3” Hexagon on the bathroom floor

Vena-Bathroom

Vena-Bathroom2

Vena-Bathroom3